A METAFÍSICA OU FILOSOFIA PRIMEIRA DE AUGUSTO COMTE